Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Personer som har, eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig uførepensjon, skal tilbys arbeid i skjermet virksomhet.
Arbeidsoppgavene skal være tilpasset den enkeltes forutsetninger og yteevne.
Arbeidet skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos deltakerne gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester.
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.
VTA skal kunne tilby arbeidstakerne tilrettelagte kvalifiseringsopplegg.
I den grad det er mulig bør det faglige innholdet innrettes slik at det kan vurderes for godskriving i forhold til offentlig godkjent opplæring.
Gjennomført kvalifisering må kunne dokumenteres.
Deltakere i VTA tiltaket er arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven og mottar en bonuslønn fra bedriften i tillegg til uførepensjon.
Innsøking skjer via NAV og skal være formet på grunnlag av søkerens muligheter/ressurser og yrkeshindringer.
SAVA AS har 22 godkjente plasser og vi tilbyr tilrettelagte arbeidsoppgaver innen de områdene som er nevnt under tiltaket Arbeidstrening/utprøving i APS tiltaket.

Les mer