Image Image

Velkommen til Sava AS

En arena for personlig vekst og utvikling. “Satser Aktivt på Valgmuligheter og Arbeid”.

Vårt geografiske virkeområde er Fosen med hovedfokus på Ørland.

Det viktigste virkemiddelet i vårt arbeide er som tiltaksarrangør av NAVs ulike tiltak for personer med bistandsbehov.

En stor del av vår virksomhet er produksjon av varer og tjenester det er naturlig etterspørsel etter i et ordinært marked.

Målsetningen til Sava er å ta vare på og utvikle mennesker.

Mer om oss