Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Har du fått innvilget uføretrygd eller forventer å få innvilget uføretrygd i nær framtid, men har allikevel lyst til å ha en jobb? En jobb som er tilpasset spesielt for deg slik at du kan mestre den og greie å stå i den over tid. Da kan du søke om å få en VTA-stilling på Sava.

VTA-tiltaket er spesielt for deg som har fått innvilget uføretrygd, eller forventer å få det i nær framtid. VTA står for Varig Tilrettelagt Arbeid. Du blir ansatt og får en liten lønn fra Sava samtidig som du beholder uføretrygden uavkortet.

Når du jobber ved en av våre avdelinger, blir arbeidsoppgavene tilpasset slik at du skal mestre dem. Du vil også få oppgaver og opplæring slik at du kan utvikle ditt potensiale i ditt eget tempo.

På en del områder kan vi tilby tilrettelagt faglig kvalifisering som kan være delkompetanse til et fagbrev.

Skulle du få lyst til å jobbe i en ordinær bedrift etter hvert, hjelper vi deg med overgangen. Du kan også få permisjon fra VTA-stillingen en tid for å prøve deg i en vanlig bedrift uten at du risikerer å miste VTA-stillingen din.

I en VTA-stilling ved Sava kan du få en tilrettelagt jobb som er varig. Du vil få nødvendig opplæring i alle arbeidsoppgaver du skal utføre. Du får utvikle deg i jobben dersom du ønsker det i ditt eget tempo. Du blir en del av et fint og støttende arbeidsmiljø hvor det er flere tilrettelagte arbeidsplasser. Det meste av våre produkter produseres på bestilling fra næringslivskunder og privatkunder, så i en VTA-stilling vil du bidra til en viktig verdiskapning i samfunnet.

Les mer hos NAV