Arbeidssøker

Arbeid er for de aller fleste en forutsetning for god livskvalitet. I noen sammenhenger kan det være nyttig med veiledning og bistand for å komme i – eller beholde arbeid, da kan SAVA være god å ha.
Dersom du har;

  • vært ute av arbeidslivet en god stund
  • har liten eller ingen arbeidserfaring
  • hatt lengre perioder med sykefravær
  • behov for bistand med jobbsøking
  • behov for veiledning til å få kartlagt din arbeidsevne
  • ønske om å prøve deg i et annet yrke
  • vansker med å “henge med” i en ordinær jobbsituasjon
  • har uførepensjon, men har ønske om en tilrettelagt arbeidsplass

eller rett og slett

  • behov for å være en del av et sosialt fellesskap på en arbeidsplass

Kan du svare ja på ett eller flere av punktene over er det overveiende sannsynlig at du vil nytte av noen av de tilbudene vi har.

Les mer om VTA

Les mer om AFT