Om oss

SAVA AS ble etablert 1989 og er en kommunalt eid bedrift som har som hovedoppgave å gi tilrettelagt arbeid, opplæring, arbeidstrening, utprøving, avklaring og kartlegging for mennesker som ikke uten videre kan få eller beholde en jobb i det ordinære arbeidsliv.

Det viktigste virkemiddelet i dette arbeidet er som tiltaksarrangør av NAV`s ulike tiltak for personer med bistandsbehov. 

Et viktig verktøy i dette arbeidet er produksjon av varer og tjenester det er naturlig etterspørsel etter i et ordinært marked.

Vi leverer også tjenester for personer som ikke fyller vilkårene for deltakelse på arbeidsmarkedstiltak.

Geografisk virkeområde er Fosen, med tre avdelinger på Brekstad og en i Bjugn.

Felles for alle NAV`s tilbud til arbeidssøkere med bistandsbehov er Arbeidslinja. Det vil si at den overordnede målsettingen er å få flest mulig deltakere over i ordinært arbeid.

Sava’s hovedoppgave er å gi tilrettelagt arbeid, opplæring, arbeidstrening, utprøving, avklaring og kartlegging for mennesker som ikke uten videre kan få eller beholde en jobb i det ordinære arbeidsliv.

De virkemidler som benyttes overfor den enkelte skal ta utgangspunkt i individuelle behov. (Stortingsmelding nr. 9 2006 – Arbeid velferd og inkludering)

Vi har et bredt spekter av tiltak og virkemidler som verktøy for å løse våre oppgaver på en best mulig måte.

Arbeidsmarkedstiltak i skjermet virksomhet er organisert med  avdelinger på Brekstad og i Bjugn og har, i tillegg til attføringsfaglig bistand, produksjon av varer og tjenester som en vesentlig del av sin virksomhet. Personalet har både attføringsfaglig kompetanse og fagkompetanse i forhold til den produksjon som foregår.