Verdigrunnlag

SAVA AS ble etablert 1989 og er en kommunalt eid bedrift som har som hovedoppgave å gi tilrettelagt arbeid, opplæring, arbeidstrening, utprøving, avklaring og kartlegging for mennesker som ikke uten videre kan få eller beholde en jobb i det ordinære arbeidsliv.

Sava – En arena for personlig vekst og utvikling

Satser Aktivt på Valgmuligheter og Arbeid.